Các hành vi bị nghiêm cấm - Luật bảo hiểm xã hội

Các hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 14, Chương I, Luật bảo hiểm xã hội.

(Theo Điều 14, Chương I, Luật bảo hiểm xã hội)

1. Không đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

2. Gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội.

3. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội sai mục đích.

4. Gây phiền hà, trở ngại, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động.

5. Báo cáo sai sự thật, cung cấp sai lệch thông tin, số liệu về bảo hiểm xã hội.

Bemecmedia.vn