Trường hợp hộ gia đình, người tham gia lần đầu lập những mẫu gì khi đăng ký BHYT?

Thực hiện Công văn 2085/BHXH-BT về việc đơn giản thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình. Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau.

Thực hiện Công văn 2085/BHXH-BT về việc đơn giản thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình. Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau:

    - Khi người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình chỉ cần lập mẫu Thống kê thành viên hộ gia đình tham gia BHYT (mẫu D01-HGĐ); Tờ khai tham gia BHXH, BHYT đối với trường hợp tham gia lần đầu (mẫu TK01-TS).

    - Căn cứ để lập mẫu D01-HGĐ là sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, ... không phải sao chụp thẻ BHYT của thành viên hộ gia đình đã tham gia BHYT thuộc nhóm 1, 2, 3, và 4 Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC; không phải xuất trình giấy tạm vắng, giấy xác nhận ly hôn hoặc các giấy tờ khác thuộc về trách nhiệm quản lý của Ủy ban nhân dân xã, phường.

    - Đại lý thu BHYT lập Danh sách người tham gia BHYT (D03-TS) và xác định việc giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP. Các trường hợp giảm phí vẫn photocopy thẻ BHYT của các thành viên đã tham gia BHYT theo hình thức tự đóng.

    Ví dụ: Gia đình ông A có 05 người có tên trong sổ hộ khẩu, trong đó có 01 người có thẻ BHYT diện hưu trí, 01 người là công chức; ngoài ra, có 01 người ở địa phương khác đến đăng ký tạm trú. Số người tham gia BHYT theo hộ gia đình ông A là 04 người, trong đó có 2 người đã tham gia BHYT tự đóng trước đó (thẻ còn giá trị sử dụng). Ngày 25/6/2015, 2 người còn lại trong hộ lên đăng ký tham gia BHYT 12 tháng theo hộ gia đình thì: giá trị ghi trên thẻ BHYT của 02 người đăng ký mới từ 01/08/2015 đến 31/7/2016. Mức đóng:

Nguyễn Văn E = 1.150.000 đồng x 4,5% x 12 tháng x 60% = 372.600 đồng (được xác định là người thứ ba để làm căn cứ giảm trừ)

Nguyễn Văn F = 1.150.000 đồng x 4,5% x 12 tháng x 50% = 310.500 đồng

Hướng dẫn của BHXH TP. Hồ Chí Minh tại công văn 1860/BHXH-THU ngày 12/06/2015.

Bemecmedia.vn