Chính thức ra mắt Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT-VinaPhone

Sau một thời gian dài chờ đợi, chiều ngày 11-8, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) đã chính thức ra mắt sau quá trình thực hiện tái cơ cấu của Tập đoàn VNPT.

 

Sau một thời gian dài chờ đợi, chiều ngày 11-8, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) đã chính thức ra mắt sau quá trình thực hiện tái cơ cấu của Tập đoàn VNPT.

Theo mô hình mới, Tổng Công ty VNPT VinaPhone được xây dựng trên cơ sở hợp nhất bộ phận kinh doanh của Viễn thông các tỉnh, thành và các đơn vị: VinaPhone, VDC, VTN, VNPT-I để tập trung kinh doanh các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin của VNPT.

Tổng Công ty VNPT VinaPhone được thành lập với vốn điều lệ là 5.200 tỷ đồng, do Tập đoàn VNPT sở hữu 100% vốn và hoat động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. VNPT VinaPhone sẽ đại diện cho VNPT cung cấp các dịch vụ viễn thông, CNTT, truyền thông, gồm: di động VinaPhone, băng rộng (internet MegaVNN, FiberVNN, MegaWAN..); cố định và truyền hình (điện thoại cố định, Gphone, MyTV..); truyền dẫn; dịch vụ giá trị gia tăng, Giải pháp tích hợp viễn thông và CNTT, Kinh doanh thiết bị.

Sau quá trình tái cơ cấu tập đoàn VNPT, bên cạnh sự đời của VNPT VinaPhone còn có hai Tổng Công ty mới là VNPT Media, VNPT Net, hình thành nên mô hình 3 lớp “Dịch vụ - Hạ tầng – Kinh doanh”. Trong mô hình mới này, VNPT VinaPhone sẽ đảm đương trách nhiệm của lớp kinh doanh, lớp chủ chốt, lớp trực tiếp phục vụ thị trường và xã hội.

Phát biểu tại lễ ra mắt Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông VNPT-VinaPhone, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, việc tái cơ cấu Tập đoàn và thành lập 3 Tổng công ty đã được triển khai thực hiện tốt, đúng theo định hướng chỉ đạo của Chính phủ, phù hợp nguyện vọng, với chiến lược phát triển, phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh của VNPT và nhu cầu của thị trường.

Vấn đề đặt ra hiện nay là để 3 Tổng công ty mới ra đời đứng vững, phát triển nhanh, lớn mạnh, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của VNPT nói riêng và thị trường viễn thông, CNTT Việt Nam nói chung, đòi hỏi tập thể Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc VNPT phải có những quyết sách đúng, kịp thời. Để làm tốt những nội dung trên, Bộ trưởng nhấn mạnh ban lãnh đạo tập đoàn và VinaPhone phải lưu ý 2 nội dung. Trước hết, phải xác định rõ vai trò vị trí của Tổng công ty VNPT - VinaPhone. Không để Tổng công ty VNPT - VinaPhone hoạt động như một tổng đại lý của Tập đoàn, mà phải tổ chức để VinaPhone trở thành tổng công ty thực sự - tổng công ty chủ lực của Tập đoàn. Phải có hạ tầng kỹ thuật (cơ sở dữ liệu khách hàng), mạng lưới bán hàng cần thiết... để VinaPhone vừa phối hợp với các đơn vị trong hoạt động kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ Tập đoàn giao.

Qua đó, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định, lớp kinh doanh cũng là lớp trực tiếp cung cấp các dịch vụ, đem các giá trị, tiện ích tới phục vụ người dân, đất nước và đáp ứng nhu cầu xã hội. Chính vì vậy, đây là lớp đầu tiên cần đổi mới tư duy, đổi mới bộ máy điều hành, đổi mới phong cách làm việc và phong cách kinh doanh, làm sao để luôn đi trước đón đầu các nhu cầu của xã hội, đem lại sự hài lòng cao nhất trong quá trình phục vụ khách hàng và tiếp tục phục vụ đắc lực cho các hoạt động thông tin, liên lạc điều hành của nhà nước.

Hải Yến - Bemecmedia.vn