Bảng định mức nhân lực tối đa trong thực hiện thủ thuật, phẫu thuật

Bảng định mức nhân lực tối đa trong thực hiện thủ thuật, phẫu thuật của Bộ y tế áp dụng trên các bệnh viện công tại Việt nam.

Bảng định mức nhân lực tối đa trong thực hiện thủ thuật, phẫu thuật của Bộ y tế áp dụng cho tất cả các Bệnh viện trên cả nước

Bemecmedia (theo Bộ y tế)