Sản phẩm dịch vụ

Một số hoạt động chính của Bemec Media

1. Lĩnh vực truyền thông:

- Thực hiện công tác truyền thông

- Lĩnh vực tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

- Tổ chức các sự kiện y tế

- Tư vấn, lập chiến lược PR hiệu quả cho các doanh nghiệp

- Tư vấn, booking quảng cáo hiệu quả

2. Lĩnh vực quảng cáo và thiết kế chuyên dụng

- Thiết kế các bộ nhận diện thương hiệu

- Thiết kế các sản phẩm truyền hình: TVC, panel, pop up, quay phim…

- Thiết kế các sản phẩm website: flast, giao diện web, clip, đồ họa….

- Thiết kế nội thất chuyên dụng….

- Hỗ trợ khách hàng mua chỗ quảng cáo trên báo chí, truyền hình, phát thanh

3. Lĩnh vực thương mại điện tử.

- Lĩnh vực phần mềm và các giải pháp công nghệ

- Tư vấn và cung cấp các giải pháp phần mềm, công nghệ thông tin

- Thiết kế website

4. Lĩnh vực đào tạo

- Lĩnh vực đào tạo các kỹ năng lãnh đạo, marketing online - offline

- Đào tạo Public: các lớp khai giảng thường xuyên theo chủ đề

- Cung cấp giải pháp đào tạo phù hợp với năng lực phát triển của công ty và nhu cầu của nhân viên.

- Xây dựng các bài giảng điện tử, đào tạo trực tuyến.

Các bài viết khác