BHYT thanh toán chi phí khám, chữa bệnh HIV kể từ ngày 15/8/2015

Ngày 2-7, Sở Y tế đã họp với các bệnh viện, các trung tâm y tế dự phòng triển khai thực hiện khám, chữa bệnh BHYT đối với người nhiễm HIV và sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS theo hướng dẫn của Thông tư 15 ban hành ngày 26-6 vừa qua của Bộ Y tế.

Ngày 2-7, Sở Y tế đã họp với các bệnh viện, các trung tâm y tế dự phòng triển khai thực hiện khám, chữa bệnh BHYT đối với người nhiễm HIV và sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS theo hướng dẫn của Thông tư 15 ban hành ngày 26-6 vừa qua của Bộ Y tế.

Theo đó, kể từ ngày 15-8, khi thông tư 15 có hiệu lực, người tham gia BHYT nhiễm HIV và người tham gia BHYT khi sử dụng các dịch vụ liên quan đến HIV/AIDS được quỹ BHYT chi trả, cụ thể:

-Được chi trả thuốc (bao gồm cả thuốc ARV), hoá chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi chi trả của quỹ;

- Chi trả xét nghiệm HIV đối với phụ nữ trong thời kỳ mang thai và sinh con theo yêu cầu chuyên môn nếu không được các nguồn kinh phí khác chi trả;

- Chi trả trả kỹ thuật đình chỉ thai nghén ở phụ nữ mang thai nhiễm HIV;

- Chi trả khám bệnh, xét nghiệm HIV, thuốc ARV và các dịch vụ khám chữa bệnh HIV/AIDS khác đối với trẻ sinh ra từ bụng mẹ nhiễm HIV...

Tuy nhiên, quỹ BHYT không thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với trường hợp người có thẻ BHYT nhưng các chi phí đó đã được ngân sách nhà nước (chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án viện trợ ODA... ) hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác chi trả.

Bemecmedia.vn