Kỹ năng cần biết để quản lý thời gian hiệu quả

Để quản lý hiệu quả chúng ta cần phải biết nhưng nguyên nhân làm cho thời gian của chúng ta không hiệu quả, những nguyên nhân làm lãng phí thời gian. 

Để quản lý hiệu quả chúng ta cần phải biết nhưng nguyên nhân làm cho thời gian của chúng ta không hiệu quả, những nguyên nhân làm lãng phí thời gian. Có thể liệt kể ra vài nguyên nhân chính: không có kế hoạch cho công việc, mục đích mục tiêu không rõ ràng, trì hoãn công việc, hay quá cầu toàn… là một trong các nguyên nhân dẫn đến lãng phí thời gian

Chúng ta thường hay không tập trung vào công việc hiện tại. Khi đang làm thì nghĩ đến chơi, khi đang chơi thì lại nghĩ đến gái, khi đang … lại nghĩ đến công việc. Vì thế chúng ta không làm tốt việc gì cả.

Bemecmedia.vn (Tổng hợp)