Muốn thành công cần quản lý thời gian hiệu quả

" Thời gian là vàng" , không ai có thể níu giữ hoặc kéo dài quỹ thời gian của mình. Vì vậy, việc quản lý thời gian hiệu quả là vấn đề đáng lưu tâm của mỗi người. Nó đòi hỏi phải có sự cố gắng và kiên trì để bạn có thể làm chủ được thời gian của mình và hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

" Thời gian là vàng" , không ai có thể níu giữ hoặc kéo dài quỹ thời gian của mình. Vì vậy, việc quản lý thời gian hiệu quả là vấn đề đáng lưu tâm của mỗi người. Nó đòi hỏi phải có sự cố gắng và kiên trì để bạn có thể làm chủ được thời gian của mình và hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

Lướt web ngoài công việc, nghe nhạc, tải dữ liệu, buôn chuyện, chat chít, chơi game và ăn uống. Đó là bạn đang lạm dụng thời gian của công việc lúc đó bạn không khác gì những đứa trẻ đang chơi công ty hiệu

Lựa chọn quan trọng thay đổi cuộc đời bạn

Thưởng phạt phân minh tạo động lực cho nhân viên

Phân công công việc hợp lý, xây dựng kế hoạch phù hợp.

Thái độ làm việc phản ánh kết quả công việc.

Bạn dành một số thời gian vào đầu tuần để lên kế hoạch làm việc cho mình. Dành ra chút ít thời gian để lập kế hoạch sẽ giúp tăng năng suất của bạn và cân đối các dự án dài hạn quan trọng với những công việc cấp bách hơn. Mọi thứ bạn cần là 15 đến 30 phút mỗi tuần để họp về kế hoạch làm việc của bạn.

Bemecmedia.vn (Tổng hợp)