Những đối tượng được áp dụng “Quỹ quốc gia về việc làm”

Ngày 09/07/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị Định 61/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật Việc làm về chính sách việc làm công, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên và Quỹ quốc gia về việc làm.

Ngày 09/07/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị Định 61/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật Việc làm về chính sách việc làm công, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên và Quỹ quốc gia về việc làm, nội dung như sau:

- Đối tượng áp dụng: NLĐ theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Việc làm;  Người SDLĐ theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Bộ luật Lao động;  Cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

Hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết; Tiền ăn trong thời gian thực tế học; Hỗ trợ chi phí làm thủ tục hộ chiếu, thị thực, khám sức khoẻ;.... cho NLĐ là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

... được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội theo quy định của pháp luật.

- Về đối tượng hỗ trợ đào tạo nghề:

Là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được hỗ trợ đào tạo nghề khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định này.

Được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; được vay vốn để tham gia đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

- Về "Quỹ quốc gia về việc làm":

Đối tượng vay vốn: quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Việc làm; Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là cơ sở sản xuất, kinh doanh) sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 Luật Việc làm.

Mức vay: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay 01 dự án tối đa là 01 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm; Đối với người lao động, mức vay tối đa là 50 triệu đồng.

-...

Nghị định 61/2015/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2015.

Bemecmedia.vn (Theo Nguồn BHXH)